Poskytované služby

NONSTOP 24/7

Pohrebné služby poskytujeme 24 hodín, 7 dní v týždni, nepretržite na 421 907 552 200.

V rámci kompletných pohrebných služieb zabezpečíme:

... alebo po vzájomnej dohode aj u Vás doma, vybavíme všetky potrebné náležitosti súvisiace s pohrebom.

Garantujeme úsporu Vášho času a dôstojnú rozlúčku so zosnulým. Sme pripravení vyhovieť akejkoľvek požiadavke, týkajúcej sa pohrebného obradu k Vašej spokojnosti. Za kvalitu nami poskytovaných služieb plne ručíme. S úctou pracovníci pohrebnej služby PARTE.