Pohrebná služba PARTE – postup v prípade úmrtia

Ak nastalo úmrtie doma:

Volajte pohotovosť alebo lekára a oznámte im úmrtie. Lekár vykoná obhliadku zosnulého a vystaví list o prehliadke mŕtveho. Lekár rozhodne či je potrebné vykonať pitvu alebo nariadi pohreb v zákonnej lehote.

Volajte pohrebnú službu PARTE na 421 907 552 200 (Bojnice, Prievidza, Handlová). Na toto tel. číslo môžete volať kedykoľvek, naša pracovná doba je 24 hod. denne, 7 dní v týždni.

Pohrebná služba PARTE zabezpečí prevoz zosnulého z domu do chladiaceho zariadenia. Výber rakvy, kvetinovej výzdoby, zariaďovanie pohrebného obradu, oblečenie zosnulého, vybavenie úradných formalít a ostatných náležitostí, dohodneme pri našom osobnom stretnutí alebo po dohode aj u Vás doma.

Ak nastalo úmrtie v nemocnici:

Budete kontaktovaný personálom nemocnice, ktorý Vám poskytne informácie o úmrtí.

Volajte pohrebnú službu PARTE na 421 907 552 200. Na tieto tel.čísla môžete volať kedykoľvek, naša pracovná doba je 24 hod. denne, 7 dní v týždni. Výber rakvy, kvetinovej výzdoby, zariaďovanie pohrebného obradu, oblečenie zosnulého, vybavenie úradných formalít a ostatných náležitostí dohodneme pri našom osobnom stretnutí alebo po dohode aj u Vás doma.

Ak nastalo úmrtie v domove dôchodcov:

Budete kontaktovaný personálom Domovu dôchodcov, tí Vám poskytnú informácie o úmrtí.

Volajte pohrebnú službu PARTE na 421 907 552 200. Na toto tel. číslo môžete volať kedykoľvek, naša pracovná doba je 24 hod. denne, 7 dní v týždni. Výber rakvy, kvetinovej výzdoby, zariaďovanie pohrebného obradu, oblečenie zosnulého, vybavenie úradných formalít a ostatných náležitostí dohodneme pri našom osobnom stretnutí alebo po dohode aj u Vás doma.

Ak nastalo úmrtie na inom mieste:

Volajte pohotovosť alebo lekára a oznámiť im úmrtie. Lekár alebo policajt podľa potreby kontaktujú zmluvnú pohrebnú službu, ktorá prevezie zosnulého na súdne lekárstvo, kde sa vykoná pitva.

Volajte pohrebnú službu PARTE na 421 907 552 200. Na toto tel. číslo môžete volať kedykoľvek, naša pracovná doba je 24 hod. denne, 7 dní v týždni. Výber rakvy, kvetinovej výzdoby, zariaďovanie pohrebného obradu, oblečenie zosnulého, vybavenie úradných formalít a ostatných náležitostí dohodneme pri našom osobnom stretnutí alebo po dohode aj u Vás doma.

Ak nastalo úmrtie v zahraničí:

Pracovníci Konzulátu SR v danej krajine Vám oznámia úmrtie.

Volajte pohrebnú službu PARTE na 421 907 552 200. Na toto tel. číslo môžete volať kedykoľvek, naša pracovná doba je 24 hod. denne, 7 dní v týždni. Výber rakvy, kvetinovej výzdoby, zariaďovanie pohrebného obradu, oblečenie zosnulého, vybavenie úradných formalít a ostatných náležitostí dohodneme pri našom osobnom stretnutí alebo po dohode aj u Vás doma.

Na základe Vášho úradne overeného splnomocnenia Vám vybavíme všetky doklady potrebné na zabezpečenie prevozu a pochovania na Slovensku. Ostatné pohrebné náležitosti ako výber rakvy, kvetinovej výzdoby, zariaďovanie pohrebného obradu, oblečenie zosnulého, vybavenie úradných formalít a ostatných náležitostí dohodneme pri našom osobnom stretnutí v našej pohrebnej službe PARTE.

Informujeme, že finančné náklady pri vybavovaní pohrebu zahraničnou pohrebnou firmou sú oveľa vyššie, ako keď vám tieto veci zariaďuje pohrebná služba zo Slovenska. Je tiež dobré, keď pred vycestovaním do zahraničia sa poistíte a v prípade úmrtia príslušná poisťovňa má zmluvnú pohrebnú službu, ktorá tieto prevozy a všetko s tým súvisiace pre ňu realizuje.

Doklady potrebné k vybaveniu na matrike:

Pohrebná služba PARTE Vám ponúka možnosť vybavenia potrebných dokladov na matrike na základe Vášho splnomocnenia ZDARMA.

Doklady potrebné k vybaveniu pohrebu: