Parte s.r.o.

Správa cintorínov a pohrebné služby.

Správa cintorínov
Informácie
Virtuálny cintorín


Viac

Pohrebná služba
Úmrtie blízkej osoby
Vybavenie pohrebu


Viac

Viackrát za život sa každý z nás ocitne v situácii, kedy nám osud zoberie niekoho z našich blízkych. Táto neľahká situácia prináša smútok a veľmi ťažko sa prekonáva. Úmrtie blízkeho človeka je spojené okrem žiaľu aj s množstvom rôznych starostí. Jednou z nich je zabezpečenie dôstojnej poslednej rozlúčky.

Pohrebná služba PARTE ponúka profesionalitu, individuálny prístup a kvalitné služby, ktoré sú cenovo dostupné pre každého zákazníka. Dôkazom toho je úspešné niekoľkoročné pôsobenie v oblasti pohrebných služieb.

Naša firma dokáže smútočný obrad zorganizovať vo vlastných priestoroch Domu smútku s vlastnými pracovníkmi, ktorí robia všetko preto, aby zosnulého na jeho poslednej ceste odprevadili čo najdôstojnejšie.

Ak si želáte, pripravíme pre Vás všetky potrebné kroky, ktoré vedú k prenájmu hrobového, či urnového miesta. Naša starostlivosť o klienta pokračuje aj po pohrebe. Poskytneme celej smútiacej rodine rady a odpovede na všetky otázky, aby ste cítili, že sme tu pre Vás kedykoľvek nás potrebujete.