Právne záležitosti

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bojnice
Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Handlová
Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Bojnice
Cenník cintorínskych služieb pre cintorín v meste Handlová
Cenník cintorínskych služieb pre cintorín v meste Bojnice